Блок-хаус (имитация бревна) (хвоя)

Показаны записи 1-3 из 3.
Акция ВЕСЕННИЙ наСТРОЙ 2022
Хвоя блокхаус сорт АВ 20х96(87)х3000мм

Хвоя блокхаус сорт АВ 20х96(87)х3000мм

111,00 ₽ 105,45 ₽

Акция ВЕСЕННИЙ наСТРОЙ 2022
Хвоя блокхаус сорт АВ 28х146(135)х6000мм

Хвоя блокхаус сорт АВ 28х146(135)х6000мм

680,00 ₽ 646,00 ₽

Акция ВЕСЕННИЙ наСТРОЙ 2022
Хвоя блокхаус сорт АВ 36х143(135)х3000мм

Хвоя блокхаус сорт АВ 36х143(135)х3000мм

297,00 ₽ 282,15 ₽